Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

k čemu to je?

Nedomnívám se, že překvapím svět školství nějakou převratnou myšlenkou, odhaleným tajemstvím. Pro odborníky a levohemisférní laiky postrádám tituly a vzdělání, které by pokládaly závaží na misku slov, to proto, aby sdělované mělo svou váhu. Do významové matematiky tak chybí Titulova konstanta, která dokáže násobením pozvedávat slova a věty nad hranice pozornosti mnohých.

Věřím ale, že pozorný čtenář najde otevřenost, přímost a věrný otisk myšlenek a vjemů prostého pátrače, který se stejně jako stovky a snad už tisíce dalších noří do světa pokládání jednoduchých otázek na téma školství a odmítání frázovitých vousatých odpovědí, které už před méně či více desítkami let ztratily obsah.

Rád bych takto podporoval všeobecné nahlížení na školství ne jako na nepohnutelnou stavbu svou konstrukcí a robustností perfektně ladící s potřebami našich dětí, ale jako na stavbu, která žije už převážně ze zvykového respektu a důvěry vyvolané spíš pohodlným nezájmem než uspokojivým prověřováním.

Zkrátka: cokoliv vás přivede k otázce z oblasti školství a potřebě na ni odpovědět, naplňuje smysl tohoto místa.

Zobrazení: 39